studio29, rodinný dům Ondřejov

Rodinný dům v Ondřejově

Ondřejov

studie, projekt, realizace

Stavební parcela se nachází v intravilánu obce Ondřejov, ve svahu s jižní orientací a překrásným výhledem do údolí řeky Sázavy. Charakter této části obce je daný dobou, ve které vznikla prakticky všechna zdejší výstavba – v 70. letech byly rozparcelovány historické zahrady a sady a došlo k výstavbě jedno- až dvougeneračních rodinných domů ve vlastních zahradách. Kromě měřítka (max. 2 podlaží + podkroví) a bezvýhradné orientaci všech domů směrem k jihu a výhledu do údolí se těžko hledá jiný sjednocující prvek: každý dům je unikát a vyskytují se zde všechny myslitelné tvary střech – sedlové, valbové, polosedlové (s orientací hřebene rovnoběžně se svahem i kolmo k němu), stanové, pultové i ploché. Návrh rodinného domu svým tvarem, umístěním na pozemku a jižní orientací reaguje na místní podmínky.

Architektonický návrh v maximální možné míře uplatňuje výhled jižním směrem a zároveň se snaží tentýž výhled dopřát i budoucím stavebníkům rodinného domu na parcele směrem do svahu. Dům je přízemní s obytným suterénem. Do domu se vstupuje na úrovni 1.NP, kde je umístěn hlavní obytný prostor s výhledem přes hřeben stávajícího rodinného domu pod parcelou, 1.PP s ložnicemi je částečně zapuštěno do svahu. Střecha je plochá. Studiemi bylo prokázáno, že toto řešení nejméně omezuje budoucí výhled ze sousedního domu.