studio29, rodinny dum Zbuzany

Rodinný dům ve Zbuzanech

Zbuzany

studie, projekt, realizace

z autorské zprávy

Stavba je umístěna na svažitý pozemek se severní expozicí a sklonem cca 6°. Stavební parcela se nachází na okraji obce Zbuzany mezi dalšími pozemky určenými k výstavbě nových rodinných domů.

Architektonický návrh v maximální možné míře uplatňuje otevřenost směrem k jihu – tedy do svahu; na severní straně jsou otvory oken minimalizovány. Dům je patrový s prostornou krytou terasou na úrovni terénu, přístupnou z obytného prostoru, a menší terasou v patře, přistupnou z dětských pokojů. Do domu se vstupuje na úrovni 1.NP, kde je umístěn hlavní obytný prostor, pracovna a místnosti zázemí. V patře se nachází ložnice rodičů, dětské pokoje a kouplena. Garáž je přistavěna k severní straně domu a je přístupná přímo z ulice. S domem není provozně propojena.

Dům je dvoupodlažní budova půdorysu ve tvaru „L” s pultovou střechou o sklonu cca 6%. Celkové vnější rozměry dvoupatrové části jsou cca 14 x 8.5m, rozměr přízemní garáže cca 7.5 x 5m. Dům bude založen plošně na základových pasech a úroveň podlahy se bude nacházet z větší části nad úrovní stávajícího terénu. Svislé nosné konstrukce budou z keramických tvárnic, stropy budou keramické skládané v kombinaci s monolitickým železobetonem. Pultová střecha bude nesena sbíjenými dřevěnými vazníky. Opěrné zídky kolem domu budou vyzděny z cihelných tvarovek TERCA KLINKER.

Dům bude napojen na veřejné sítě (voda, elektřina, plyn, dešťová a splašková kanalizace) z ulice. Vytápění bude plynovým kotlem a částečně podlahové.

Dům bude obložen kontaktní tepelnou izolací s povrchovou úpravou v bílé barvě, část prvního podlaží bude obložena cihelnými pásky. Střecha bude kryta titanzinkovými pásy. Zpevněné plochy kolem domu budou z cihellných tvarovek TERCA KLINKER, stejně jako opěrné zídky. Okna budou dřevohliníková. Plochy mezi okny na severní straně budou kryté deskami CETRIS v barvě RAL 3000 nebo obdobbné. Stejnou barvu budou mít vstupní dveře, vrata do garáže a krycí plechy horních profilů venkovních žaluzií oken orientovaných na jih a západ.