studio29_rozhledna hylacka

Rozhledna Hýlačka

Tábor

soutěž, projekt, realizace

Návrh: David Grygar, Pavla Kosová, Martin Kocich
Foto: Martin Kocich

Stavba získala Cenu Grand Prix architektů 2016 v kategorii Design.

HODNOCENÍ POROTY (GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2016): Po světě se buduje mnoho rozhleden, takže u tohoto typu konstrukce je obtížné vytvořit něco originálního. Tento oceněný projekt má velké štěstí, protože zdědil ducha a technická řešení svého předka, postaveného v roce 1920. Hodnota této nové věže spočívá ve vysoké kvalitě rozvinutí tohoto historického odkazu do moderní konstrukce, splňující složité požadavky naší doby.

Nová rozhledna Hýlačka byla otevřena v srpnu 2015 na místě původní stavby, postavené roku 1920 a zničené ohněm v roce 2012. Stará dřevěná věž s výhledem na historické město Tábor připomínala jeho husitský odkaz, a byla velmi oblíbená jak místními, tak návštěvníky regionu.

V roce 2012 byla na novou Hýlačku vypsána architektonická soutěž. S ohledem na výše zmíněné historické souvislosti a požadavek vypisovatele (KČT) na podstatně vyšší a přitom cenově přijatelnou věž, také s ohledem na požadavky požární ochrany, jsou klíčové myšlenky našeho návrhu tyto:

1/ Nová věž je ocelová, tvarově inspirovaná původní stavbou, avšak zcela moderní. Vyhlídková plošina je na dvou sloupech nesoucích schodiště. Sloupy jsou kotvené do základů a zajištěné pomocí ocelových táhel odkazujících na hrany původní rozhledny.

2/ Nová věž je transparentní. Diagonální členění původního pláště je zopakováno v kosočtverném rastru nerezové sítě tvořící obal schodiště rozhledny.

3/ Na vyhlídkové plošině je použito dřevo, tradičně spojované s rozhlednami KČT. Na podlaze a podhledu vyhlídkové plošiny bylo využito dřevo stromu poraženého na místě stavby.

Věž je umístěna v intravilánu městské části Tábor – Větrovy na velmi komorním místě v blízkosti obytných domů. Parter rozhledny tvoří přirozené místo setkávání.
Vyhlídková plošina je dle požadavku investora ve výšce 25 m nad terénem. Celková výška věže je 35,6 m.
Původně navržené dřevěné zázemí nebylo z finančních důvodů zatím realizováno.
Náklady na stavbu dosáhly necelých 6 milionů Kč.